Om hårväxt

Om hårväxt

Alla hår är inte aktiva samtidigt. Hår växer i cykler och befinner sig i olika stadium, antingen aktiva, i tillbakabildnings fas eller vilande. Antalet växande eller vilande hår är olika beroende på vilken del av kroppen de växer på. Det är enbart synligt växande hår som svarar på hårbehandlinggar, vilande hårsäckar måste först bli aktiva för att kunna behandlas. Hur lång tid hårväxtcyklerna tar är varierande från olika kroppsdelar och olika individer.

Man kan aldrig vänta ut ett perfekt tillfälle då alla hår är aktiva samtidigt eftersom hårväxtcyklerna löser av varandra kontinuerligt. Detta gör att alla hårbehandlingar kräver upprepade behandlingar så man får behandlat ”alla hårsäckar som är aktiva med hårväxt vid något tillfälle”, vilket ju omöjligen kan ske vid ett och samma tillfälle. Vissa hår är genetiskt programmerade att bli aktiva inom olika tidsintervaller, tex 3 månader, 2 år eller 12 år framåt. Därför måste man acceptera, oberoende av hårborttagningsmetod, att nya hår kan växa fram efter hand och då kan ytterligare behandlingar bli nödvändiga.

Läs mer om våra behandlingar

Innan du beslutar dig för att göra behandling kommer vi att ta emot dig för en personlig konsultation där vi ger dig ytterligare information om den behandling som du funderar över.

Viktigt att veta om hårväxt

Det bör betonas att ingen, ska förvänta sig att bli 100% fri från allt hår eftersom detta är en fysiologisk omöjlighet (enda ställena som vi är totalt hårfria på är fotsulor och handflator). Det är också viktigt att veta att vissa faktorer kan orsaka nya hår att växa, tex hormonella ändringar i kroppen som graviditet eller klimakterieövergång likväl som bieffekter från vissa mediciner.