Diatermi – elekrokoagulering med nål

Diatermi – elekrokoagulering med nål

Vid borttagning av vissa kärl, fibrom, skintags mm använder vi diatermiteknik. Beroende på vad som skall behandlas går vi in antingen med en tunn nål eller bränner med en kulelektrod.

Så fungerar Diatermi

En engångsnål med växelström, (Thermolys), förs in i kärlet till rätt djup. Thermolysen bildar värme som koagulerar kärlet. Det tar några sekunder per stick och man bränner längs hela kärlområdet tills kärlet har koagulerat, dragit ihop sig och bleknat.

På godartade hudförändringar bränner vi antingen med nål eller med kulelektod, vilka på sikt skrumpnar och faller av.

Dessa områden kan behandlas

Överallt på kroppen där rätt typ av kärl lämplig för Diatermi finns, ej läppar eller i slemhinna. Samt på godartade hudförändringar som fibrom, skintags, xantelastma, milier, keratoser mm

Antal behandlingar

Antal behandlingar varierar. Man måste bränna kärlen för att få stopp på flödet så att kärlet skrumpnar. Det kan gå på en behandling, eller behöva upprepade behandlingar. Allt handlar om att blockera blodflödet i dessa oönskade kärl. Beroende var på kroppen de sitter kan trycket i kärlen variera och det kan innebära att dessa kärl blir svårare att behandla. Vissa mediciner påverkar också effekten. Ibland försvinner endast vissa partier av kärlet vilket också kräver upprepade behandlingar tills önskat resultat uppnåtts. Ny behandling kan utföras efter 3-4 veckor eller tidigare då huden tillåter.

Godartade hudförändringar kan också behöva brännas i omgångar. Ibland försvinner kärlet omedelbart efter behandlingen ibland försvinner den successivt allteftersom restavfall tas om hand av kroppen.

Eventuella bieffekter

Efter behandlingen kan huden bli röd och svullen, små skorpor kan bildas efter 2-3 dagar (bör hållas torrt). Vid en koagulering i huden kan pigmentcellerna stimuleras att producera pigment, så viss risk för hyperpigmentering finns. Brukar försvinna då man följer våra rekommendationer för efterbehandling. Eftersom penetration sker med nål kan eventuell ärrbildning uppstå.

Att tänka på vid behandling

Gå på behandling regelbundet tills önskat resultat uppnås.

Efter
Efterbehandla tills rodnaden lagt sig med kylbalsam eller AloeVera gel (läkande). Utsätt inte huden för annan irritation eller starka preparat så länge huden är irriterad. Inget UV-ljus. Sunblock skall användas på hud med irritationer så länge som irritationerna är synliga, detta för att undvika hyperpigmentering (ökad pigment i det behandlade området). Pilla inte på sårskorpor. Undvik starkt tryck mot huden (koaglen kan släppa vid tryck) .

Priser

Startavgift (Upp till 10 min inkl konsultation, förberedelser mm vid behandlingstillfället) 1000:-
Efterföljande tid (per 5 min) 300:-

* Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.