Medicinsk öronhåltagning med Blomdahls

Medicinsk öronhåltagning med Blomdahls

Blomdahl Feelgood Jewellery

Öronhåltagning är ett medicinskt ingrepp och därför finns det all anledning att göra det riktigt. Blomdahl Medical Ear Piercing är utvecklat utifrån medicinska aspekter, med modern teknik och säkra material. Med Blomdahl Medical Ear Piercing tar öronhåltagning ett stort steg framåt – öronhåltagning på ett säkrare sätt.

Maximal hygien!

apparatDen sterila, inkapslade kassetten ger maximalt infektionsskydd. Den del av instrumentet som på en gammaldags håltagningspistol griper om örsnibb efter örsnibb, på kund efter kund…. har ersatts av en steriliserad INKAPSLAD ENGÅNGSKASSETT.

Denna INKAPSLADE ENGÅNGS-KASSETT innehåller ett sterilt håltagnings-örhänge och ett sterilt lås till en håltagning (inte till två som i många andra system). Kunden kan vara helt säker på att denna sterila engångskassett används endast till honom/henne och inte till någon annan kund.

Maximalt skydd för den som får hål i örat!

apparat02Efter öronhåltagningen kapslas den förbrukade KASSETTEN in med en SKYDDSKÅPA innan den kastas. Denna SKYDDSKÅPA omsluter alla delar av KASSETTEN som har varit i kontakt med, eller i närheten av kundens öra. För den som utför håltagningen betyder detta att risken att komma i kontakt med kontaminerat material minimeras.

Maximalt skydd för den som utför håltagningen!

Bästa läkningen!

Håltagningsörhängena i Blomdahl Medical Ear Piercing är inte bara vackra smycken – de är också utformade för att hålet skall läka på bästa sätt. De skiljer sig från “vanliga” örhängen på följande punkter:

  • Endast medicinska och hudvänliga material används. Därmed minimeras risken för allergiproblem.
  • De är mycket små och lätta. Medical Plastic håltagningsörhängen väger bara 1/5 av de traditionella håltagningsörhängena i stål.
  • Låset sitter alltid längst ut på örhänget. Därmed kommer luft till det nytagna hålet, vilket är viktigt för en bra läkning.
  • Låset kapslar in örhängets vassa spets så att inte spetsen irriterar eller skadar huden.
  • Örhänget är lite tjockare än vanliga örhängen. Det minskar risken för att det känsliga nytagna hålet skadas vid byte till andra örhängen efter läkningsperioden.
  • Örhänget finns i två längder.

Håltagninsörhängen i medicinsk plast 0% nickel

Håltagninsörhängen i ren medicinsk titan

allergivänliga öronhåltagnings örhängen

Många barn vill ha hål i öronen
Allt fler barn tar hål i öronen, och det sker i allt tidigare åldrar. Det gäller inte bara flickor, utan även pojkar. Därför har Blomdahl Medical utvecklat produkter som är speciellt lämpliga för öronhåltagning på barn. NYHET! Medical Plastic Daisy – barnens nya favoriter!

Medical Plastic – 0% nickel
Medicinsk plast är världens enda material för öronhåltagning med 0% nickel. Med ren, medicinisk plast kan du vara säker på att inte utsättas för någon nickel överhuvudtaget. Rekommenderas för barn och vuxna som vill vara absolut säkra på att inte utveckla nickelallergi under läkningsperioden.

Golden Medical Plastic & Silver Medical Plastic.
Nu äntligen finns det håltagningsörhängen i guld & silver, men med garanterat 0% nickel. Golden & Silver Medical Plastic är tillverkade i samma hudvänliga, medicinska plast som våra Medical Plastic håltagningsörhängen. Det gör dem till det naturliga valet för barn som vill ha guld- eller silverörhängen.

Golden Medical Plastic är förgyllda med 24K guld, medan Silver Medical Plastic är ytbelagda med den exklusiva ädelmetallen rodium. Förgyllningen/rodieringen täcker bara den synliga delen, d v s den del av örhänget som inte ligger än mot örat. Det är bara den hudvänliga, rena medicinska plasten som kommer i kontakt med örat.

Titan – den hudvänliga metallen för öronhåltagning! Vi använder ren homogen titan av medicinsk kvalitet p g a dess mycket hudvänliga egenskapar. Silver Titanium är ytbelagd med den exklusiva ädelmetallen rodium. Golden Titanium är förgylld med 18K guld. Detta rodium/guld täcker bara den synliga delen av smycket, d v s den del som inte ligger an mot örat. Det är bara det hudvänliga, rena, homogena titanmaterialet som kommer i kontakt med örat.

Skötselråd

När du har tagit hål med Blomdahl Medical Ear Piercing skall du alltid få ett skriftligt skötselråd som vi har tagit fram tillsammans med våra medicinska rådgivare. De tre nyckel- orden för problemfri läkning är RENT, TORRT & LUFTIGT.

För mer information om de oftast förekommande frågorna vid öronhåltagning, se Blomdahls hemsida eller ring gärna oss!

Medicinska aspekter

Nickelallergi – så undviker man det
Ingen föds med nickelallergi. Nickelallergi är en kontaktallergi som kan utvecklas genom kontinuerlig kontakt med nickelhaltiga föremål, t. ex. blixtlås, knappar, mynt och smycken.

Kliniska studier runt om i världen har visat att öronhåltagning och bärandet av örhängen är en kraftigt bidragande orsak till det ökande antalet nickelallergiker. Dessa studier berättar också om att så många som 10-30% av alla kvinnor är drabbade.

Har du en gång utvecklat nickelallergi finns det inget botemedel. Det enda sättet att undvika nickelallergi är att undvika all kontakt med nickelhaltiga metaller. Detta kan naturligtvis vara väldigt svårt eftersom alla metaller, även guld och silver, kan innehålla nickel, främst i form av föroreningar. Därför finns det heller inga metallörhängen som är helt nickelfria.

Du kan minska risken för nickelallergi i samband med öronhåltagning genom att fråga efter Blomdahl Medical Ear Piercing. Då vet du att du får håltagningsörhängen i medicinska, hudvänliga material, såsom Medical Plastic, Natural Titanium, Golden Titanium och Silver Titanium.

Om du redan har hål i öronen rekommenderar vi Blomdahl Caring Jewellery – riktigt hudvänliga örhängen i ren medicinsk titan, utvecklade i samråd med hudläkare. Finns också av Medicinsk Plast.

Rengöring av det nytagna hålet

Rengöring av piercingen skall ske noggrant två gånger om dagen. Använd flytande tvål och rent rinnande vatten en gång om dagen, t ex i samband med dusch. Skölj därefter rikligt med rinnande vatten och torka med kleenex eller tops. Kompletterande rengöring sker lämpligen med Blomdahl Ear Care rengöringsservetter. Väldigt praktiskt när man inte har tillgång till rinnande vatten. Blomdahl Ear Care rengöringsservetter finns att köpa där du tar hål.

Infektioner och öronhåltagning
Det finns huvudsakligen två typer av infektioner som kan överföras genom öronhåltagning:

Bakteriella infektioner
Bakterier finns på icke-sterila håltagningsinstrument och naturligtvis på händer. Om du rör vid dina nytagna hål i öronen, utan att först tvätta händerna, riskerar du att infektera hålen med bakterier. Bakteriella infektioner kan botas med antibiotika.

Virusinfektioner
Blodvirus som Hepatit B och HIV kan överföras genom öronhåltagning, om du tar hål i öronen med gamla omoderna pistoler. På sådana instrument har den del som kommer i kontakt med ditt öra tidigare kommit i kontakt med många andra personers öron.allergi01 Även om instrumentet rengörs med 70-procentig alkohollösning kan Hepatit-virus finnas kvar. Det kan överleva på ett instrument i mer än en vecka, och det kan finnas rester av blod som inte är synliga för blotta ögat.

I Blomdahl Medical Ear Piercing har den främre delen av den gamla omoderna pistolen ersatts av en steril, inkapslad engångskasset. Denna kassett gör överföring av infektioner i det närmaste omöjlig.

Nu tar vi 2 hål samtidigt!

Priser

Öronhåltagning inkl medicinskt plastsmycke, ett hål 300:-
Öronhåltagning inkl medicinskt plastsmycke, två hål 450:-
Öronhåltagning inkl medicinskt plastsmycke, blomma, ett hål 350:-
Öronhåltagning inkl medicinskt plastsmycke, blomma, två hål 500:-
Öronhåltagning inkl medicinskt titansmycke, ett hål 350:-
Öronhåltagning inkl medicinskt titansmycke, två hål 500:-
Öronhåltagning i brosket medicinskt titansmycke, ett hål 400:-
Förpackning rengöringsservetter 24 st 60:-

* Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Ta hål i öronen med Blomdahl
Blomdahl Feelgood Jewellery - Örhängen
Blomdahl Feelgood Jewellery - Örhängen
Blomdahl Feelgood Jewellery - Barn