Vibrationsträning med EasyVibe

Vibrationsträning med EasyVibe

”Whole Body Vibration” – vibrationsträning är en ny form för träning och terapi, som just nu är ett mycket hett ämne.

Mekaniska vibrationer på rätt frekvens och amplitud förorsakar reflexartade muskel sammandragningar. Musklerna aktiveras och tränas och kroppens ämnesomsättning, blodcirkulation och bentäthet ökar.

Vibrationsträning med Easyvibe har därför effekten att den stärker musklerna och man får en bra cirkulationsökning i kroppen, vilket ger flera olika fördelar inte minst mot celluliter.

Under ett vanligt träningspass tränas bara 40 % av muskelfibrerna; med WBV- vibrationsträning närmare 100 %. Och det är inte enbart muskelvävnaden som reagerar. WBV har också en positiv effekt på senvävnad, benvävnad, nervsystemet och hormonbalansen.

Historik

Under förberedelserna till OS i Moskva 1980, letade en professor som hette Nazarov, från den tidigare Sovjetunionen, efter möjligheter att få toppgymnaster att prestera toppresultat under Spelen. Detta innebar början till användandet av vibrationsplattor för fitness och idrottsmarknaderna. Lite senare använde de tekniken på kosmonauterna som spenderade mycket tid i rymden. Vibrationsträningen har kommersialiserats sedan detta årtionde. Han konstaterade att träning som använde vibrationsterapi inte enbart stärkte musklerna, utan även ökade smidigheten. Detta har en stor fördel jämfört med klassisk styrketräning, där en ökning av muskelstyrkan ofta medför att musklerna förkortas.

Hans upptäckter trängde så småningom till Västvärlden och har tagit fart först under de senaste åren.

Vad är Vibrationsträning?

Mekaniska vibrationer:
De mekaniska vibrationer som Easyvibe åstadkommer definieras av tre parametrar:

Rörelseriktningen:
För optimal stimulering av muskulaturen och benbyggnaden krävs en vertikal förflyttning (se även WBV = gravitetsacceleration). Easy vibe genererar dessa vertikala rörelser.

Rörelsens längd eller amplitud:
Med Easy vibe rör sig denna rörelse mellan 4 mm i läge ”High” och 2 mm i läge “low”.

Vibrationsfrekvensen:
Hur många gånger plattan rör sig upp och ned per sekund. För Easy vibe kan denna frekvens ändras från 20 Hz till 60 Hz (rörelser per sekund).

Varje muskel i den mänskliga kroppen kan testas med en sträckreflex. En läkare gör i allmänhet detta på knäsenan, akillessenan eller biceps eller triceps senor.

Reflexer till muskeln utan hjärnans direkta medverkan
1) Stimulans
Ett lätt slag på senan åstadkommer en mindre muskelsträckning.

2) Mottagning
Receptorer i muskler och leder märker denna förändring i längden.

3) Ryggmärgen
De sänder denna information till ryggmärgen.

4) Hjärnan
Responsen på denna sensoriska stimulering via ryggmärgen är en omedelbar sammandragning av den sträckta muskeln. Hjärnan är inte direkt inblandad i denna process.

Sträckningsreflexer från Easyvibe
Easyvibe rör sig upp och ned med en hastighet av 20 till 60 gånger i sekunden. Dessa rörelser åstadkommer fortsatta små sträckningar i musklerna. Dessa små sträckningar leder till en sträckningsreflex. Eftersom dessa reflexer produceras på rätt frekvens, får muskeln inte möjlighet att slappna av på nytt. Denna proprioceptiva stimulans från muskeln kan avbrytas genom WBV, men bara om den använda impulsen är kraftig och på en låg amplitud!

Easyvibes vibrationer kan förändra tyngdkrafts-förhållandena och bestämma specifika responser. I traditionell träning görs tyngdkraftens inverkan mer ansträngande för kroppen genom att lyfta tyngder. Överbelastning eller simulerad hypergravitation är inte det enda sättet att ändra tyngdkrafts förhållandena.

Faktum är att om man utsätter kroppen för mekaniska vibrationer, kan man förändra tyngdkraftsförhållandena och bestämma specifika responser. Under träning med Easyvibe används inte extra vikt för att manipulera de krafter som verkar på kroppen. I stället används den extra accelerationen (samma fenomen som du märker i ett flygplan som startar).

reflex_av_slag

Effekterna av WBV – Muskler

Vid vanlig träning är viloperioden mellan två träningspass nästan lika viktig som själva träningen. Detta visas i tabellen nedtill.

Efter en träningsinsats, bör samma insats undvikas under en viss tid.

Återhämtning efter vanlig träning kontra Easyvibe
Under en viss tid efter en träningsinsats, faller prestationsförmågan i förhållande till den ursprungliga nivån, för att sedan öka igen. För att få bästa resultat av en träning, skall nästa pass planeras in i denna period av ökad prestationsförmåga. Inom idrott kallas denna princip ”superkompensation” (den blå linjen).

Denna grundregel gäller också Easyvibe träning. Den största fördelen med att träna på Easyvibe är att denna normala återhämtningsperiod är kortare (röd linje). I de flesta fall räcker bara en dag (jämfört med två i vanlig träning för motsvarande träningseffekt). Detta betyder att du inte bara tränar mer effektivt, utan också uppnår samma resultat på mindre tid och dessutom kan planera in fler träningspass per vecka!

1. Genom att dina muskler tvingas hålla en ställning på vibrationsplattan under en viss tid, börjar din kropp engagera och aktivera fler och fler muskelfibrer för att hjälpa till med att upprätthålla sammandragningen. Fibrerna i en särskild muskel, som vanligen sällan tränas kommer nu till användning, kanske för första gången.

2. Easy vibe låter dina muskler nå ett stadium av maximal sammandragning mycket säkert och effektivt. Hela muskeln utvecklas mycket fort.

Effekterna av WBV – Benstommen

Stimuli av benbyggnad
Det är ett känt faktum inom ortopedin att benstyrkan anpassar sig efter de vertikala krafter den utsätts för. Vertikal påfrestning av benet åstadkommer piezoelektrisk aktivitet, vilket i sin tur stimulerar bildandet av benbyggnad.

Bentätheten påverkas av WBV på två sätt:
1. Vibrationernas direkta vertikala mekaniska påverkan på benbyggnaden

2. Den indirekta mekaniska påverkan, som uppstår som en följd av att musklerna arbetar kraftigare

Diagrammet visar ökad bentäthet
Diagrammet visar att tätheten ökar tack vare WBV träning, i stället för den förväntade minskningen i bentäthet. I detta fall kan vi konstera att den virtuella ”Easyvibe” åldern är yngre än kalenderåldern.

Dessutom uppövar träning på Easy vibe hela tiden balanssinnet. M.a.o. att träna med Easy vibe hjälper dig inte enbart att bokstavligen stå på egna ben, med gör den även bildligen genom att förbättra balanssinnet. På samma sätt minskar sannolikheten för att falla omkull – huvudorsaken till benbrott.

Avkalkning av benstommen – Vad är det?

Åldrande är en invecklad process, där många parametrar dyker upp samtidigt. Avkalkning av benstommen är något både män och kvinnor kan lida av. Främst lider äldre människor av det. I en patologisk form (=osteoporos) blir benen så svaga och porösa att de mycket lätt kan brytas. De vanligaste benbrotten som hänförs till osteoporos är handleder, höften och revbenen. I hela världen lider var tredje kvinna och var åttonde man av osteoporos.

Ben är en levande vävnad. Den byggs hela tiden upp och bryts ned igen under hela ens livstid. Fram till ca 30 års åldern byggs mer benmassa upp än vad som bryts ned – efter 35 ökar nedbrytningen gradvis mer än vad uppbyggnaden kan ersätta. Detta betyder att mängden ben (benmassan) minskar, vilket samtidigt gör benen mindre starka.

Huvudsakliga riskfaktorer för osteoporos är: ett benbrott efter 50, ett existerande revbensbrott (överdrivet) låg kroppsvikt, arvsanlag, nedsatt rörlighet, viss medicinering, vissa sjukdomar eller krämpor, hormonala abnormiteter, tidig övergångsålder och otillräckligt intag av kalk och D-vitamin.

Vad kan man göra åt det?

Det finns olika möjligheter att förebygga avkalkning av benstommen, men man måste börja i mycket god tid. Det är mycket viktigt att stämma i bäcken. Förebyggandet av avkalkning börjar med att bygga upp mycket benmassa. Här är riktig näring (rik på kalcium), fysisk träning och tillräckligt med D-vitamin (solsken) viktiga faktorer. Genom medicinering och fysisk träning förebygger man ytterligare förlust av benmassa och stärker man den kvarvarande. Studier har visat att riktig behandling kan minska risken för ett upprepat brott med 50 %. En viktig del av detta är en fortlöpande behandling. Ju längre man håller på, desto längre kan osteoporosen hållas på avstånd.

Hur hjälper Easy Vibe här?

Om någon inte tränar mycket, blir den påfrestning på benbyggnaden som kallas ”vertikal stress” mindre. Detta betyder att bildandet av ny benmassa i kroppen inte stimuleras, vilket leder till en minskning av tätheten i den existerande benmassan. Ett effektivt träningsprogram siktar därför på att öka dessa vertikala påfrestningar. Eftersom Easy vibe skapar vertikala vibrationer, åstadkommer den just detta. Vibrationerna ökar belastningen, så att kroppen får en möjlighet att bilda mer ben eller sluta upp med att bryta ned så mycket benmassa. Easy vibe kan därför användas mycket effektivt för att förebygga eller begränsa effekterna av avkalkning, men inte som en terapi mot osteoporos! Och eftersom kontinuiteten är en nyckelfaktor i ett förfarande som detta, är Easy vibe speciellt välgörande. Det är ett angenämt och avslappnande sätt att träna, kan anpassas till individuella behov så att överansträngning och skador undviks. Det är det som gör vibrationsträning speciellt väl lämpad för äldre.

Effekterna av WBV – Blodcirkulationen

Utvidgning av de perifera blodkärlen
En utvidgning av de perifera blodkärlen (vasodilatation) uppstår nästan genast efter att träning på Easyvibe påbörjats. Detta kan ses på hudens ljusröda färg efter ett träningspass – eller det kan tom gå så långt att man märker en lätt kittlande känsla. Undersökningar har visat att den perifera blodcirkulationen ökar med 100 – 150 %.

Den som lider av kalla fötter kommer snart att märka att detta besvär snart försvinner som ett resultat av de mekaniska vibrationerna och den medföljande utvidgningen av de perifera blodkärlen, när man börjar träna på Easy vibe. Detta innebär att WBV är ett idealiskt verktyg för alla som lider av nedsatt blodcirkulation. Dessa fenomen uppstår främst i de nedre extremiteterna hos äldre människor. Blodtillströmningen till musklerna räcker inte till och resultatet är syrebrist i musklerna! Eftersom Easy vibe ökar den perifera cirkulationen kommer tillgången på syre i musklerna att räcka till. Många som lider av ödem och smärtor i underbenen blir snart av med sina besvär!

Celluliter – Vad är det?

Förtätad bindväv tillsammans med dålig blodcirkulation är den huvudsakliga orsaken till att kroppen bildar celluliter. Då fettcellerna ökar i omfång skjuts den fettrika underhuden med de förstorade fettcellerna i huden uppåt och skiljeväggarna, septa i huden, drar överhuden nedåt, vilket ger ett gropigt intryck. Celluliter är vanligast hos kvinnor och är delvist genetiskt, delvist hormonellt betingade. Easyvibeträning (gärna kombinerat med LPG Endermologie) är en mycket effektiv behandling mot detta vanliga problem. Träning eller krämer hjälper inte mot celluliter men det kan ge en ökad effekt i kombination med Easyvibe vibrationsträning, LPG endermologie -kur och CryoCellulite kur eftersom ökad cirkulation hjälper kroppen att avlägsna gifter och slagg som frigörs vid dessa behandlingar.

Vad kan man göra åt det?

Många kvinnor som har problem med celluliter kastar sig huvudstupa ut i ett intensivt program av sportaktiviteter och tar ett fast beslut att börja banta. Detta kan hjälpa en aning, med avlägsnar inte grundorsakerna till celluliterna. Det är mycket effektivare att styra blodtillförseln till de områden av kroppen där celluliter bildats. Easyvibeträning kombinerat med LPG Endermologie hjälper till med detta och ger möjligheten att bekämpa celluliterna. En hälsosam livsstil med så litet fetthaltig mat som möjligt förblir ändå mycket viktigt.

Hur hjälper Easy Vibe med celluliter?

Genom att mycket snabbt förbättra blodtillförseln och genom att stärka den underliggande muskulaturen i ett visst område av kroppen. Det är styrkan med Easy vibe. Vibrationerna kan utföra sitt arbete på mycket specifika områden. Precis där celluliterna finns. Vibrationerna säkerställer att musklerna under celluliterna tränas upp, vilket gör dem starkare och fastare, vilket i sin tur innebär att huden blir spändare. Huden kommer att se jämnare ut, med färre påfallande klumpar och gropar. En viktig fördel med Easy vibe är att behandlingen är behaglig. Vibrationträning är angenäm och kräver liten fysisk ansträngning. Rresultaten syns snabbt!

Fettdepåer – Vad är det?

Fetman är ett problem för många människor. Det är inte alltid klart varför en person tenderar att bli överviktig lättare än andra. Arvsanlag, ämnesomsättning, näring och fysisk övning spelar alla en roll. Övervikt är illa för hälsan, även för yngre människor. Den ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar, diabetes och ledproblem. Risken ökar med åldern.

Vad kan man göra åt det?

Att förebygga och bekämpa övervikt är inte en fråga om magiska drycker och tjocka böcker om bantande. Det kräver en samlad insats, god motivation och ansträngning. Principen är rätt klar: förbränn fler kalorier än du tar in.

Detta kan åstadkommas med mer fysiska övningar, förändrade matvanor och begränsad alkoholkonsumtion. Kombinationen av fysiska övningar och hälsosamma matvanor är allt överskuggande viktig och inget av dem är nog i sig själv. Fysisk träning är viktig eftersom den förbättrar ämnesomsättningen och grundkonditionen, tränar muskulaturen och får dig att känna dig i bättre form. Detta har ofta en positiv psykologisk effekt, vilket betyder att man inte lägger handen i kakburken så ofta.

Hur hjälper Easy Vibe med fetma?

Det är klart att träning är avgörande om man skall tappa vikt. Ändå är det inte någonting som många människor ser fram emot. De är rädda att träning är för svårt, för ansträngande eller helt enkelt tråkig. Eller så tror de att det kommer att ta alltför lång tid innan de ser några resultat. Detta gör att motivationen att fortsätta träningen minskar.

Easy vibe är lösningen på detta. En av de viktigaste egenskaperna i vibrationsträning är trots allt man uppnår mycket goda resultat på kort tid. Man kan låta vibrationsplattan utföra nästan allt hårt arbete! Och man känner sig inte utmattad efteråt – i själva verket känner man sig fylld av energi. En nyttig sak för överviktiga att komma ihåg är att vibrationsträning är skonsam mot knän och höfter, som annars lätt överansträngs. Så minskas risken för skador. Det är angenämt och förnuftigt att få sin träning på Easy vibe. Det hjälper till att förbränna fett och stärker musklerna. Efter bara en kort tid märker man att det fungerar; en friskare och fastare kropp. Det är den motivationen man behöver! Kombinera för extra effekt med CryoSlimming fettfrysning och CryoToning huduppstramning.

Effekterna av WBV – Hormoner

Utsöndringen av både testosteron och tillväxthormon (HGH) ökar. Dessa hormoner stimulerar proteinsyntesen och hjälper till att bygga upp muskelvävnad. De bidrar också till att förhöja blodets kapacitet att transportera syre (02). Tillväxthormonet har en direkt effekt på praktiskt taget alla celler i kroppen.

De huvudsakliga karakteristika är:
– Kontroll av längden till vilken benen växer
– Tillväxten av mjukare vävnad, som muskulaturen
– Stimulering av lipolysen i fettcellerna, vilket förorsakar en minskning i kroppsfettnivåerna.

Kontraindikationer

I princip kan man utgå från att den som kan sporta också kan träna på Easyvibe.

Det finns dock ett antal kontraindikationer, som innebär att du enbart får träna på Easyvibe med skriftligt tillstånd av en läkare. Checka denna lista på 16 frågor. Om du helt klart kan svara ”NEJ” på dem alla, kan du börja träna på Easyvibe. Om du svarar ”Ja” eller ”Vet ej” istället för ett klart ”Nej”, bör du söka råd av din läkare.

Möjliga kontraindikationer

grund-easyvibe1. Lider du av akuta ledproblem, t.ex. artros eller akut ledgångsreumatism?
2. Har du akuta inflammationer eller infektioner?
3. Har du epilepsi?
4. Lider du av allvarlig diabetes?
5. Har du gallsten eller njursten?
6. Har du fot-, knä- eller höftimplantat?
7. Har du sjukdomar i det kardiovaskulära systemet (blodomloppet)?
8. Har du oregelbundenhet i hjärtventilerna eller rytmstörningar?
9. Har du syntetiska implantat, eller implantat av metall, t.ex. en Pacemaker eller spiral?
10. Har du nyligen haft blodpropp eller möjlig trombotisk oregelbundenhet?
11. Har du problem med ryggen, så som diskbråck, discopati, spondolylos?
12. Har du några tumörer?
13. Har du färska sår, har du nyligen haft någon inflammation?
14. Är du gravid?
15. Lider du av intensiv migrän?
16. Lider du av VPPB?

Hur går det till?

Vi kommer att ta emot dig för en konsultation, där du berättar för oss din målsättning. Utifrån dina individuella förutsättningar skräddarsyr vi ett träningsprogram till dig (med eventuella andra behandlingar om så önskas). Du kommer att få ett träningskort som är inmatad med övningar som du skall följa, detta gör vi med ett specialanpassat datorprogram till träningsmaskinen. Övningarna syns på träningsmaskinens monitor då du stoppar in kortet. Du köper en viss tids träning, vilket automatiskt dras av ditt kort då du nyttjar den. Du betalar med andra ord bara för de faktiska minutrar som maskinen vibrerar. Det är mycket enkelt att följa träningsprogrammet. Styrkan kommer att stegvis ökas på vecka efter vecka, allt efter din egen insats och kapacitet.

Du kommer att få fullständiga instruktioner av easyvibeinstruktören som är med dig under hela första träningen, så att du lär dig hur övningarna skall se ut och utföras rätt på plattan för bästa möjliga resultat. Därefter klarar du dig på egen hand, men får hjälp så fort du undrar över något.

Val av parametrar
De träningsprogram som kan utföras på Easy vibe är inte olika traditionella träningsprogram. Svårighetsgraden ändras genom:

Frekvens
Antalet impulser som avges i sekunden; antalet rörelser Easy vibe gör i sekunden. Easy vibe har ett frekvensområde från 20 Hz till 60 Hz.

Amplitud
Rörelsens storlek. När amplituden ändras från LOW (2 mm vertikal rörelse) till HIGH (4 mm vertikal rörelse) ökar de krafter som påverkar kroppen omedelbart. Träning på hög amplitud är mer ansträngande.

Tid
Alldeles som i vanlig träning, är det klart att träningen blir mer ansträngande om den upprepas fler gånger och/eller minskar på pauserna. I varje fall tar övningarna på Easy vibe nästan aldrig mer än 60 sekunder och ett fullt träningspass räcker normalt aldrig mer än 25 minuter, inklusive vilopauser.

Ställning
Ställningen är en parameter som redan används i vanlig träning för att förklara svårighetsgraden i en övning. T.ex. i djupt knäsittande förlängs de övre lårmusklerna mer än i vanligt knäsittande; ju djupare sittande, desto mer ansträngande blir övningen. Denna regel gäller förstås alla muskler: olika svårighetsgrad kan uppnås helt enkelt genom att byta ställning. Här skall en annan olikhet framhållas: den mellan statiska och dynamiska övningar. Eftersom sträckreflexen ökar i muskler som förlängs i de statiska övningarna, kommer musklerna också att spännas mer. Å andra sidan kräver dynamiska övningar medveten kontroll över rörelsen, vilket vanligen gör dem mer ansträngande (beroende på den ursprungliga övningen).

Hur ofta?

För att få effekt av din Easyvibe träning, liksom all annan träning krävs kontinuitet. Ju mer frekvent du tränar, desto snabbare resultat kommer du att uppnå.

Helst så ska du träna 3 gånger i veckan om du vill få ett resultat. För att underhålla en viss nivå eller ett resultat du är nöjd med bör man träna två gånger i veckan. Tränar man en gång i veckan är det mest enbat för att man tycker att det är roligt.

Det är bra att lägga upp sin träning så att man har vilodagar mellan träningspassen. Går du på kompletterande behandlingar som LPG skall Easyvibeträningen utföras i direkt samband efter LPG behandlingen. Denna kombination ger mycket bra resultat på fettnedbrytning, (punktbehandling) och celluliter.

Instruktioner inför din träning

Riktlinjer för de första ”stegen” på Easyvibe:
Innan du börjar övningarna bör du läsa igenom de möjliga kontraindikationerna. Om det finns något tvivel om att du lämpar dig för träning, tala med en läkare.

Glöm inte att du kommer att utföra fysisk aktivitet, så var säker på att du dricker tillräckligt (300 ml) innan du börjar ditt träningspass.

Prova inte på Easyvibe innan du fått handledning av en instruktör:
Som bilden visar är ställningen på Easyvibe ytterst viktig. Det är roligt att träna på Easyvibe – för att säkra dig att det så förblir: ta alltid en aktiv ställning, och studera bilderna för att se hur en övning skall utföras rätt! Ha alltid böjda leder i de olika ställningarna, eftersom de måste kunna absorbera vibrationerna. Om du känner att också din röst vibrerar, eller om du känner hur vibrationerna går igenom kroppen rakt upp i huvudet – då skall du byta ställning. Om du inte mår bra under eller efter ett träningspass, utförde du antagligen inte övningarna riktigt. Be din handledare om råd.

hur_sta_pa_easyvibe

Din allra första övning skall förstås ske under övervakning av en instruktör. Efter att ha fått ordentliga förklaringar, bör du sedan kunna fortsätta träningen på egen hand. Tag tid och lyssna noga på när Easyvibe förklaras.

Du kommer att bli förvånad över all den nytta du kommer att få av Easyvibe:

  • Mycket snabba resultat av din träning
  • Dina muskler blir starkare
  • Din blodcirkulation förbättras

När du tränat är det helt normalt att du känner dig lite trött i de kroppsdelar som du arbetat med – du har ju trots allt tränat – och i början är det inte ovanligt med träningsvärk, den kommer rätt snart att gå över.

MDD Certifiering/ Easy Vibe Vibrationsplatta

MDD LOGOInom EU finns ett direktiv (93/42/EEG) för medicintekniska produkter. Dessa produkter som av tillverkaren förs över till distributionsledet skall uppfylla kraven och vara CE-märkta. Syftet med direktivet är att upprätthålla säkerheten på produkterna och samtidigt trygga den fria handeln med varor. Sverige har anpassat sina författningar till de säkerhetskrav som gäller inom EU för provning, certifiering och märkning av medicinteknisk utrustning. Mer information angående Easy Vibe.

Priser Easy Vibe Vibrationsträning

kort_i_bubblaDu köper ett kort som laddas på med tid, det blir billigare ju fler timmar man köper åt gången.

Då du använder ditt kort dras det av tid från kortet under så lång tid som vibrationsplattan faktiskt vibrerar. Kortet programmerar vi in med de övningar och behandlingsprogram som passar dig. Ett kombinationskort är att rekomendera, då du kan välja mellan inprogrammerat behandlingsprogram (tex fettförbränning, celluliter), och helkropp/delkroppsträning du väljer efter behag på maskinen. Oavsett vilket kommer övningarna att visas klart och tydligt på vibrationsträningsplattans monitor.

Programmeringskort – Går att programmera om då det är dags att fylla på med mer tid 100:-
150 min  (2h 30 min) – 10 gångers vibrationsträning av medelnivå, ca 15 min min 1000:-
300 min (5h) 1700:-
450 min (7h 50 min) 2400:-

* Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.